Tag Archives: phù hiệu

Giấy phù hiệu xe tải là gì ? Làm thế nào để làm thủ tục đăng kí phù hiệu ?

Giấy phù hiệu xe tải được Bộ Giao Thông áp dụng vào tháng 7/2015 quy định chủ phương tiện phải gắn phù hiệu vào xe trước khi đưa sử dụng. Vậy phù hiệu được hiểu như thế nào? Các quy định xử phạt khi không có phù hiệu xe? Hay thủ tục đăng kí giấy >Chi tiết

.
.
.
.